รู้จักกอล์ฟ กีฬาแห่งการควบคุมจิตใจ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ

รู้จักกอล์ฟ กีฬาแห่งการควบคุมจิตใจ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ

รู้จักกอล์ฟ กีฬาแห่งการควบคุมจิตใจ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ นักกอล์ฟทั่วไปมักจะสนใจแต่เพียงการเล่นกอล์ฟให้เก่งแต่เพียงอย่างเดียว โดยละเลยความสำคัญของมารยาทที่อาจไปรบกวนสมาธิของนักกอล์ฟคนอื่นหรือความปลอดภัยในการเล่น อันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นได้ การปฏิบัติตนในขณะเล่นกอล์ฟนั้นเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างของจิตใจ ให้ผู้อื่นได้เห็นและรู้จักตัวตนแห่งตัวเราที่แท้จริง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในสังคมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นการปฏิบัติตนในขณะเล่นกอล์ฟ จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเล่นกอล์ฟให้เก่ง เราไปรู้จักกับกีฬากอล์ฟ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟกันเลยดีกว่า

รู้จักกอล์ฟ กีฬาแห่งการควบคุมจิตใจ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ

ความเป็นเลิศในการเล่นกอล์ฟนั้น เป็นผลมาจากการควบคุมจิตใจ การเคลื่อนไหวของร่างกายและความชำนาญในเกม ที่มาของความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการซื้อหัวไม้ใหม่ที่มีราคาแพงโดยเข้าใจว่าจะช่วยให้ตีได้ไกลขึ้นโดยมีความคิดที่ว่าการตีไกลที่สุดย่อมได้เปรียบ ความคิดนี้ไม่ค่อยถูกต้องนัก ท่านนักกอล์ฟควรที่จะปรับความคิดเสียใหม่

ไทเกอร์ วู้ดส์ เคยกล่าวว่า กอล์ฟ เป็นเกมของการใช้ความคิดและมีสติ มันเป็นการผสมผสานของการมีจิตใจที่แข็งแกร่ง มีความมั่นใจสูง มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะใจตนเอง จดจำบทเรียนการเล่นที่ผิดพลาดในอดีต เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในอนาคต เราควรที่จะมุ่งมั่นในสิ่งเหล่านี้ให้มากกว่าการที่จะแก้ไขวงสวิงอย่างเดียว

กอล์ฟเป็นเรื่องของจิตใจและเกมของการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นเกมของการใช้สติและสมาธิมาช่วยในการเล่น เปรียบดังเช่น การฝึกศิลปะป้องกันตัว โยคะ ไทเก๊ก หรือศิลปะอื่น ๆ นักกอล์ฟจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อปรับสภาพจิตใจใหม่ถ้าท่านต้องการความเป็นเลิศและต้องการปรับปรุงตัวเองในเกมกอล์ฟ

มีผู้กล่าวว่า การควบคุมจิตใจมีผลถึง 80% ส่วนที่เหลือคือความถูกต้องของวงสวิง ถ้าเรียนรู้ให้ถ่องแท้และใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วท่านจะประสพความสำเร็จ การผสมผสานของการควบคุมตัวเองให้มีสติและอยู่กับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา คือความเป็นเลิศในเกมกอล์ฟ ผู้เล่นกอล์ฟได้ดีในลำดับต้นๆของโลก พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กอล์ฟ เป็นเกมของการควบคุมตัวเองมากกว่าการมีความชำนิชำนาญในการเล่น

มารยาทในการเล่นกอล์ฟ

1. มีจิตสำนึกกีฬากอล์ฟ

ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ควบคุมตัวเองให้อยู่ในวินัย และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทุกประการ แม้จะไม่มีผู้อื่นรู้เห็นการกระทำผิดกฎข้อบังคับของเรา เราก็ต้องปรับโทษตัวเองพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร่วมเล่นได้ทราบ ต้องเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสุภาพ

2. ความปลอดภัย

 • ทุกครั้งที่จะเหวี่ยงไม้ไม่ว่าจะเหวี่ยงจริงหรือซ้อมสวิง ต้องแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดอยู่ใกล้จนอาจเหวี่ยงไม้ไปโดน ห้ามซ้อมเหวี่ยงไม้ไปในแนวทางที่มีคนอยู่อย่างเด็ดขาด เพราะไม้อาจเกี่ยวโดน หิน ดิน ทราย หรือเศษหญ้ากระเด็นไปโดนได้
 • ต้องรอจนกว่าผู้เล่นทุกคนในกลุ่มทีออฟเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มเดินไปยังลูกที่ได้เล่นไปแล้ว
 • ต้องไม่เล่นลูกของเราจนกว่า นักกอล์ฟกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าเดินพ้นระยะที่เราสามารถตีไปถึงได้
 • หากลูกกอล์ฟที่เราตีพุ่งไปยังทิศทางที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ให้ร้องตะโกนเตือน โดยใช้มือป้องปากเพื่อช่วยบังคับทิศทางของเสียงว่า “โฟร์” ทันทีให้ดังที่สุด
รู้จักกอล์ฟ กีฬาแห่งการควบคุมจิตใจ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ

3. คำนึงถึงผู้เล่นอื่น

 • ไม่รบกวนหรือทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิ ไม่พูดคุยส่งเสียงหรือเคลื่อนไหวใกล้ผู้ที่กำลังจะเล่น ปิดเสียงอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
 • ไม่เหยียบหรือยืนบนเส้นทางพัตต์ของผู้อื่น
 • ให้รอผู้เล่นคนสุดท้ายที่ยังเล่นอยู่บนกรีนโดยอาจรออยู่ข้างกรีนได้ และรีบลงจากกรีนในทันทีที่คนสุดท้ายเล่นเสร็จแล้วตรวจสอบแต้มซึ่งกันและกันระหว่างเดินไปยังหลุมต่อไป พร้อมทั้งเตรียมตัวทีออฟหลุมต่อไป โดยไม่ชักช้า

4. ความเร็วในการเล่น

 • การเล่นที่ช้ามากจนทำให้เกิดการติดขัดไปถึงกลุ่มอื่น เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในสังคมนักกอล์ฟ หากด้านหน้าว่างแล้วกลุ่มที่เล่นตามมาต้องรอการเล่นของกลุ่มเราอยู่ตลอด ควรเชิญให้กลุ่มหลังเล่นผ่านไปก่อน
 • หากไม่แน่ใจว่าลูกที่ได้เล่นออกไปจะหาเจอหรือไม่ ควรเล่นลูกสำรองออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา
 • หากเพื่อนร่วมกลุ่มตีลูกเข้าไปยังที่รกหรือพุ่มไม้หนา และเราแน่ใจว่าลูกกอล์ฟของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้ว ควรแสดงน้ำใจไปช่วยหาลูกกอล์ฟด้วยแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งของเราก็ตาม
 • ควรใช้เวลาในการหาลูกพอสมควร ตามกฎให้ 5 นาที แต่ไม่ควรใช้สิทธิ์จนเต็มเวลาหากมิใช่การแข่งขันแบบจริงจัง

5. ลำดับการเล่น

หากเป็นทางการ ใช้วิธีจับสลากที่หลุมแรก เพื่อเรียงลำดับการทีออฟ ส่วนการเล่นในช็อตต่อไปนั้น ผู้ที่อยู่ไกลจากหลุมที่สุดเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน ทำเช่นนี้จนส่งลูกลงหลุมครบทุกคน และเมื่อจะเริ่มเล่นหลุมต่อไป ผู้ที่มีสกอร์ดีที่สุดจากหลุมที่ผ่านมา จะได้รับเกียรติเป็นผู้ได้ทีออฟก่อน

รู้จักกอล์ฟ กีฬาแห่งการควบคุมจิตใจ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ

6. ช่วยดูแลสภาพสนามให้คงเดิม

ผู้เล่นมีหน้าที่ปรับสภาพสนาม ให้กลับเป็นดังเดิมหรือใกล้เคียงเหมือนก่อนที่ผู้เล่นจะเป็นผู้กระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การคราดเกลี่ยทรายในบ่อทรายที่ผู้เล่นลงไปเล่นให้เรียบดังเดิม การซ่อมรอยลูกตกบนกรีน การกลบรอยตีที่เราเป็นผู้กระทำ(Divot) ซึ่งการปรับปรุงสภาพดังกล่าว เราอาจให้แค็ดดี้เป็นผู้กระทำแทนได้ และไม่ควรซ้อมสวิงให้เกิดรอยขุดดิน

จิตวิทยานักกอล์ฟ

จิตวิทยานักกอล์ฟ เป็นเทคนิคการควบคุมภาวะจิตใจของนักกีฬาขณะที่กำลังเล่นกอล์ฟ การเล่นในแต่ละแมทช์ ในแต่ละช็อต นักกอล์ฟจะมีแรงกดดัน มีสภาพจิตใจที่ไม่คงที่ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อสกอร์หรือผลคะแนนของการแล่น
ดังนั้นจิตวิยานักกอล์ฟจึงประโยชน์ต่อกระบวนการคิด วิธีคิดเพื่อลดความกดดัน

 1. เล่นตอนแข่งให้เหมือนซ้อม บ่อยครั้งที่นักกอล์ฟเล่นได้ดีมากเมื่อเล่นกับเพื่อน ๆ แต่พอตอนต้องแข่งอะไรซักอย่างแล้วมักจะทำผลงานได้ไม่ดีทั้งนี้ เพราะว่านักกอล์ฟจะผ่อนคลายเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูง

แต่เมื่อต้องมีสกอร์การ์ดที่ต้องบันทึกแล้ว นักกอล์ฟเหล่านั้นจะสร้างความกดดันให้ตัวเอง ดังนั้นให้เล่นตอนแข่งให้เหมือนตอนซ้อม ให้สนุกกับเกมกอล์ฟ แล้วคุณจะประหลาดใจว่าคุณลดแต้มลงได้มาก

 1. ถ้าคุณพัตต์ไม่ค่อยถึงหลุม วิธีฝึกที่ดีวิธีหนึ่งก็คือ ให้หลับตาแล้วพยายามเดืนไปหาหลุม เมื่อคุณเดินไปถึงบริเวณที่คุณคิดว่าเป็นหลุมแล้วก็ให้ลืมตาขึ้น ประมาณ 90 % ของนักกอล์ฟจะพบว่าตัวเองเดินไปไม่ถึงหลุม

ทั้งนี้ เพราะว่านักกอล์ฟส่วนมากคิดว่าหลุมกอล์ฟเป็นหน้าผา ถ้าพัตต์เลยหลุมแล้วจะพัตต์เลยไปอีกไกลทีเดียว นักกอล์ฟธรรมดาส่วนมากจึงพัตต์ไม่ถึงหลุม ดังนั้น ถ้าคุณต้องการปรับปรุงในจุดนี้ ก็ให้คุณคิดว่าหลุมกอล์ฟนั้นเป็นบริเวณที่คุณต้องการให้ลูกไหลไปลง แทนที่จะคิดว่ามันเป็นจุดที่คุณต้องพัตต์ไปหยุด

 1. ต้องมั่นใจว่าคุณขีดเส้นแบ่งระหว่างสองอย่างต่อไปนี้ออกจากกันให้ชัดเจน นั่นคือ “เขตความคิด” และ “เขตตีลูก” ซึ่งคุณจะต้องไม่ปรับวงสวิงหรืออะไรอีกในระหว่างตีลูก ให้คุณสร้างจินตนาการว่ามีเส้นแบ่งระหว่างสองเขตนี้ให้ชัดเจนอยู่ที่ประมาณสองฟุตหลังลูก “เขตความคิด”จะอยู่หลังเส้นนั้น และ “เขตตีลูก”จะอยู่หน้าเส้นนั้น

ให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการเล่นลูกเมื่อคุณยืนอยู่ในเขตความคิด แต่เมื่อคุณก้าวไปสู่เขตตีลูกแล้ว ห้ามคิดอะไรอย่างอื่นอีก ให้พร้อมตีลูกเพียงอย่างเดียวนักกอล์ฟจำนวนมากตีลูกได้ไม่ดี เพราะว่าคิดมากเกินไปในระหว่างก่อนสวิงและขณะสวิง

 1. สร้างสัญญาณเริ่มเป็นของตัวเอง ทั้งนี้ เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่มีนกหวีดปล่อยตัว ไม่มีธงตีบอกให้เริ่ม หรือไม่มีสัญญาณอื่นใดที่บอกคุณว่าให้เริ่มตีได้

ดั้งนั้น จึงจำเป็นที่คุณจะต้องสร้างสัญญาณเริ่มเป็นของตัวเอง เพื่อเอาไว้เตือนว่าต้องมีสมาธิ แนะนำนักกอล์ฟให้แต้มจุดสีแดงลงที่ถุงมือสำหรับใช้เป็นสัญญาณเริ่ม และเมื่อใดที่นักกอล์ฟดึงถุงมือมาใส่และมองเห็นจุดสีแดงนั้น ก็จะเริ่มมีสมาธิแล้วเข้าสู่ภาวะที่พร้อมจะเล่นลูก

 1. ปิดสวิทซ์ให้เป็น คุณใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงในสนามกอล์ฟและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีสมาธิขนาดนั้น คุณใช้เวลาประมาณ 85% ของ 4 ชั่วโมงนั้นสำหรับการเดินไปที่ลูกและก็รอเวลาเล่นลูกใช้เวลาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ ชื่นชมความสวยงามของสนามกอล์ฟและต้นไม้ใบหญ้าในสนามด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวของกอล์ฟ กีฬาแห่งการควบคุมจิตใจ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มเล่นกอล์ฟ และทุก ๆ คนนะครับ

เรามารู้จักกับเมนูสตอ รวม 7 ประโยชน์จากสะตอ ที่คุณอาจไม่เคยรู้!! สะตอ เป็นผักพื้นบ้านของชาวใต้ที่หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากสะตอนั้น มักถูกนำไปประกอบอาหารในภาคใต้อยู่มากมายหลากหลายเมนู

บทความต่อไปที่มีประโยชน์ : แนะนำ 7 อุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ ที่ Travel Blogger ต้องมีไว้ครอบครอง